O nas

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI KULTURY FIZYCZNEJ „AKTYWNY POZNAŃ”

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań” skupia się na promowaniu aktywnego stylu życia poprzez organizację różnorodnych aktywności sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie zdrowego stylu życia. Nasze działania obejmują propagowanie rekreacji ruchowej, profilaktykę zdrowotną oraz integrację społeczności lokalnej. W ramach programu „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!” kontynuujemy swoją misję, organizując darmowe treningi i zajęcia sportowe dla mieszkańców Piątkowa.

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz różnych grup wiekowych, włącznie z osobami niepełnosprawnymi, poprzez organizację różnorodnych aktywności sportowych. Nasze projekty, takie jak „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!”, „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!”, czy „My też chcemy być fit!”, są realizowane we współpracy z innymi organizacjami w ramach Poznańskich Budżetów Obywatelskich.

Stowarzyszenie angażuje się także w działalność społeczną, charytatywną oraz kulturalną, wspierając integrację społeczności lokalnych i kształtując pozytywne wzorce poprzez aktywność fizyczną. Nasze działania są zgodne z celami statutowymi, które obejmują szeroki zakres działań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Poprzez nasze inicjatywy, stajemy się istotnym uczestnikiem budowy zdrowszego i bardziej zintegrowanego społeczeństwa.