Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań”
Osiedle Oświecenia 103/61
61-212 Poznań

stowarzyszenieaktywnypoznan@gmail.com
facebook.com/aktywnypoznan