Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika należy wypełnić, a następnie dostarczyć do osoby prowadzącej zajęcia przed rozpoczęciem treningu!