Pytania

Co to jest program Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!?

Program Aktywne Naramowice – sport to zdrowie! to inicjatywa realizowana w ramach środków z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, dedykowany mieszkańcom Naramowic, Moraska, Umultowa czy Radojewa, umożliwiający im aktywny udział w różnorodnych aktywnościach fizycznych na terenie swojej dzielnicy.

Kto może uczestniczyć w zajęciach w ramach programu Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!?

Udział w zajęciach jest przeznaczony wyłącznie dla osób na stałe zamieszkujących w dzielnicy Naramowice, Morasko, Umultowo czy Radojewo. Organizowane są one na terenie konkretnego rejonu, co należy sprawdzić poprzez dostępne narzędzia udostępnione przez Urząd Miasta Poznania.

Jak sprawdzić, do którego rejonu należy moje miejsce zamieszkania?

Można to sprawdzić poprzez Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, wpisując swój adres. W kolumnie „BUDŻET OBYWATELSKI” pojawi się informacja o przynależności do konkretnego rejonu.

Gdzie mogę się zapisać na zajęcia? Jakie są metody zapisów?

Zapisy do grup ćwiczebnych odbywają się bezpośrednio u prowadzących zajęcia. Metody zapisów mogą się różnić, dlatego warto sprawdzić informacje dostępne na stronie programu.

Czy mogę korzystać z zajęć, jeśli mieszkam tuż przy granicy rejonu lub mam inne uzasadnienie?

Zajęcia są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców konkretnego rejonu. Zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wymagają uczestnictwa osób z terenu objętego danym projektem.

Czy głosowanie na projekt daje pierwszeństwo przy zapisach?

Nie, każdy mieszkaniec ma równe szanse na zapisanie się na zajęcia. Priorytetem jest rotacja i zapewnienie możliwości uczestnictwa jak największej liczbie osób.

Co zrobić, jeśli moja dzielnica nie jest objęta programem?

Programy są realizowane tylko w tych dzielnicach, które zdecydowały o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego na tego typu działania. Jeśli Twoja dzielnica nie jest objęta, niestety nie możesz uczestniczyć w zajęciach.

Co zrobić, jeśli mam inne pytania lub wątpliwości?

W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań”, które jest odpowiedzialne za realizację programu, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie projektu.